•  BTC: 1,474.1931  ETH: 6,126.8203  LTC: 1,200.4449  NXT: 661.1913  ISC: 0.0000  USDT: 1,842,672.5364  xEUR: 43,551.9512  USD: 582,751.5672  EUR: 277,138.7536  RUB: 7,590,229.6831
 • Giá cuối cùng
  0.0000016 BTC
  0.01445600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -54.4159 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000755 BTC
  0.06821425 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000146 BTC
  0.01319110 $
 • Khối lượng 24 giờ
  174 250 FUSION
  109 đơn hàng đã đóng

FUSION / BTC

24 giờ: -54.4159 %   KL: 174 250 FUSION

Fusion Energy X Exchange

FUSION / BTC

Fusion Energy X Exchange

FUSION / BTC