•  BTC: 556.7595  ETH: 4,123.5581  LTC: 1,217.0507  NXT: 500.2059  ISC: 3,685.9000  USDT: 2,305,821.3619  xEUR: 33,552.5991  USD: 573,546.7292  EUR: 275,253.9964  RUB: 7,714,811.2645
 • Giá cuối cùng
  0.00000145 BTC
  0.01495965 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.2278 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000159 BTC
  0.01640403 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000145 BTC
  0.01495965 $
 • Khối lượng 24 giờ
  14 281 FUSION
  8 đơn hàng đã đóng

FUSION / BTC

24 giờ: -8.2278 %   KL: 14 281 FUSION

Fusion Energy X Exchange

FUSION / BTC

Fusion Energy X Exchange

FUSION / BTC