•  BTC: 590.5184  ETH: 5,981.2298  LTC: 1,354.8318  NXT: 245.2077  ISC: 0.0000  USDT: 2,577,776.9616  xEUR: 43,013.8118  USD: 578,657.5534  EUR: 279,184.8640  RUB: 7,634,716.7371
 • Giá cuối cùng
  0.00000028 BTC
  0.00257936 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -17.647 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00313208 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000028 BTC
  0.00257936 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 083 FNO
  7 đơn hàng đã đóng

FNO / BTC

24 giờ: -17.647 %   KL: 3 083 FNO

Fonero Exchange

FNO / BTC

Fonero Exchange

FNO / BTC