•  BTC: 482.1088  ETH: 3,052.8566  LTC: 190.3484  NXT: 13,896.2417  ISC: 0.0000  USDT: 668,350.3493  xEUR: 7,597.4789  USD: 258,612.8920  EUR: 184,505.7083  RUB: 1,664,182.0451
 • Giá cuối cùng
  0.00000102 BTC
  0.01095021 $
 • Thay đổi 24 giờ
  12.0879 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000121 BTC
  0.01298996 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000091 BTC
  0.00976931 $
 • Khối lượng 24 giờ
  42 980 EUNO
  27 đơn hàng đã đóng

EUNO / BTC

24 giờ: 12.0879 %   KL: 42 980 EUNO

EUNO Exchange

EUNO / BTC

EUNO Exchange

EUNO / BTC