•  BTC: 640.6315  ETH: 7,823.2198  LTC: 1,646.3309  NXT: 6,713.7904  ISC: 2.5475  USDT: 1,954,851.7841  xEUR: 42,233.9825  USD: 443,975.0987  EUR: 277,158.0686  RUB: 7,694,063.4734
 • Giá cuối cùng
  0.00011704 BTC
  1.27795976 $
 • Thay đổi 24 giờ
  17.0048 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0001171 BTC
  1.27861490 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00010002 BTC
  1.09211838 $
 • Khối lượng 24 giờ
  999 EUM
  9 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: 17.0048 %   KL: 999 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC