•  BTC: 777.8939  ETH: 6,017.8646  LTC: 1,194.5635  NXT: 160.1655  ISC: 0.0000  USDT: 1,701,768.1947  xEUR: 44,567.7457  USD: 583,875.5868  EUR: 276,305.9945  RUB: 7,678,416.9545
 • Giá cuối cùng
  0.00012852 BTC
  1.15950744 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0466 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00014473 BTC
  1.30575406 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00012851 BTC
  1.15941722 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 995 EUM
  6 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: -0.0466 %   KL: 1 995 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC