•  BTC: 2,229.6323  ETH: 2,691.0066  LTC: 3,171.5144  NXT: 520.5627  ISC: 3,992.0004  USDT: 1,502,713.5069  xEUR: 11,612.7888  USD: 427,472.8462  EUR: 149,900.2198  RUB: 6,297,628.5235
AZ FundChain IEO is LIVE! Buy tokens with BTC bit.ly/2WH6yWl
 • Giá cuối cùng
  0.00016242 BTC
  1.28945238 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.6395 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00016418 BTC
  1.30342502 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00014001 BTC
  1.11153939 $
 • Khối lượng 24 giờ
  509 EUM
  14 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: 1.6395 %   KL: 509 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC