•  BTC: 1,310.6503  ETH: 6,120.9682  LTC: 1,230.5273  NXT: 6.8139  ISC: 0.0000  USDT: 1,717,722.7324  xEUR: 43,887.3131  USD: 582,333.7867  EUR: 278,076.9772  RUB: 7,729,285.4884
 • Giá cuối cùng
  0.00012852 BTC
  1.17017460 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0544 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00014485 BTC
  1.31885925 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00012851 BTC
  1.17008355 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 321 EUM
  14 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: -0.0544 %   KL: 2 321 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC