•  BTC: 569.3592  ETH: 4,087.0253  LTC: 1,222.0608  NXT: 492.1209  ISC: 0.0000  USDT: 2,294,808.4367  xEUR: 32,327.2951  USD: 568,623.7155  EUR: 273,841.9511  RUB: 7,624,871.4440
 • Giá cuối cùng
  0.0001002 BTC
  1.03256100 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.909 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00012263 BTC
  1.26370215 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00010004 BTC
  1.03091220 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 409 EUM
  22 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: -8.909 %   KL: 1 409 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC