•  BTC: 2,121.5135  ETH: 4,071.2405  LTC: 1,482.6926  USDT: 1,026,240.4122  USD: 428,785.4243  EUR: 134,064.3821  RUB: 6,705,528.6408  NXT: 2,466.8863  ISC: 42.9132
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.03068 BTC
  166.40832000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.1905 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03139919 BTC
  170.30920656 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0295 BTC
  160.00800000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 334 ETH
  5194 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 1.1905 %   KL: 20 334 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC