•  BTC: 1,998.8239  ETH: 6,309.5271  LTC: 1,761.0361  NXT: 560.0383  ISC: 0.0000  USDT: 2,492,364.0317  xEUR: 43,515.7724  USD: 482,397.1761  EUR: 275,389.0435  RUB: 6,835,213.9387
 • Giá cuối cùng
  0.02961372 BTC
  268.74450900 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0598 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.029839 BTC
  270.78892500 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02902526 BTC
  263.40423450 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 896 ETH
  2443 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -0.0598 %   KL: 11 896 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC