•  BTC: 3,265.7799  ETH: 3,127.7849  LTC: 1,238.3050  USDT: 1,285,465.5916  USD: 533,393.7143  EUR: 175,095.9736  RUB: 6,492,313.1943  NXT: 403.0341  ISC: 0.0000
 • Giá cuối cùng
  0.03150858 BTC
  176.03843646 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.8223 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03349053 BTC
  187.11159111 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03143775 BTC
  175.64270925 $
 • Khối lượng 24 giờ
  39 472 ETH
  9170 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -1.8223 %   KL: 39 472 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC