•  BTC: 1,998.3907  ETH: 6,305.8885  LTC: 1,761.2612  NXT: 560.0383  ISC: 0.0000  USDT: 2,492,364.6873  xEUR: 43,485.0748  USD: 482,133.3174  EUR: 275,550.1783  RUB: 6,830,703.5380
 • Giá cuối cùng
  0.02961384 BTC
  268.74559800 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0593 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.029839 BTC
  270.78892500 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02902526 BTC
  263.40423450 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 896 ETH
  2443 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -0.0593 %   KL: 11 896 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC