•  BTC: 2,122.8080  ETH: 4,070.7287  LTC: 1,482.9774  USDT: 1,026,217.0949  USD: 428,555.1570  EUR: 133,968.1486  RUB: 6,703,082.5020  NXT: 2,466.8863  ISC: 42.9132
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.03103205 BTC
  168.31783920 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.3514 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03139919 BTC
  170.30920656 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0295 BTC
  160.00800000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 502 ETH
  5243 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 2.3514 %   KL: 20 502 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC