•  BTC: 345.5994  ETH: 5,924.9935  LTC: 1,272.5226  NXT: 179.1628  ISC: 0.0000  USDT: 2,240,735.4952  xEUR: 44,036.3370  USD: 581,393.3704  EUR: 276,245.4756  RUB: 7,787,129.4696
 • Giá cuối cùng
  0.02981592 BTC
  274.03812072 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.6949 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03059001 BTC
  281.15278191 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02941596 BTC
  270.36208836 $
 • Khối lượng 24 giờ
  441 ETH
  449 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -1.6949 %   KL: 441 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC