•  BTC: 345.8692  ETH: 5,927.6506  LTC: 1,273.6794  NXT: 179.1628  ISC: 0.0000  USDT: 2,244,547.0451  xEUR: 44,125.6234  USD: 581,780.4081  EUR: 276,283.0657  RUB: 7,785,385.4816
 • Giá cuối cùng
  0.02981592 BTC
  274.03812072 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.6949 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03059001 BTC
  281.15278191 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02941596 BTC
  270.36208836 $
 • Khối lượng 24 giờ
  441 ETH
  449 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -1.6949 %   KL: 441 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC