•  BTC: 3,165.9866  LTC: 1,021.5933  NXT: 7,520.9722  USD: 299,202.2540  EUR: 143,163.9767  USDT: 974,545.5358  ETH: 3,191.1990  ISC: 430.0146  RUB: 4,692,223.6561
 • Giá cuối cùng
  0.0000022 BTC
  0.00865873 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.9009 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000222 BTC
  0.00873744 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000022 BTC
  0.00865873 $
 • Khối lượng 24 giờ
  19 020 EPIC
  4 đơn hàng đã đóng

EPIC / BTC

24 giờ: -0.9009 %   KL: 19 020 EPIC

EPIC Coin Exchange

EPIC / BTC

EPIC Coin Exchange

EPIC / BTC