•  BTC: 2,667.3443  ETH: 2,787.3940  LTC: 1,123.7460  USDT: 1,079,639.6064  USD: 454,399.5649  EUR: 148,601.9869  RUB: 6,622,976.8582  NXT: 666.7726  ISC: 115.9277
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX present special gift for you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.0000002 BTC
  0.00108660 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.7619 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000025 BTC
  0.00135825 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000002 BTC
  0.00108660 $
 • Khối lượng 24 giờ
  639 022 EGX
  16 đơn hàng đã đóng

EGX / BTC

24 giờ: -4.7619 %   KL: 639 022 EGX

EagleX Exchange

EGX / BTC

EagleX Exchange

EGX / BTC