•  BTC: 151.2975  LTC: 5218.5396  NXT: 494.9424  USD: 163.3508  EUR: 2411.1225  JPY: 5914.6711  USDT: 24267.3007  ETH: 149.7346  ISC: 25446.9516  RUB: 1072.1144
New payment gateways already integrated: Advcash, Payeer, Perfect Money.
 • Giá cuối cùng
  0.0000004 BTC
  0.00143059 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000004 BTC
  0.00143059 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000038 BTC
  0.00135906 $
 • Khối lượng 24 giờ
  13 455 EGX
  23 đơn hàng đã đóng

EagleX Exchange

EGX / BTC

EagleX Exchange

EGX / BTC