•  BTC: 1,928.8434  ETH: 6,290.2772  LTC: 1,798.0714  NXT: 660.5378  ISC: 0.0000  USDT: 2,483,815.6986  xEUR: 43,009.2850  USD: 455,458.7778  EUR: 275,493.8087  RUB: 6,551,766.4434
 • Giá cuối cùng
  0.00000035 BTC
  0.00315910 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.9411 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000035 BTC
  0.00315910 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00297858 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 444 529 DOGE
  360 đơn hàng đã đóng

DOGE / BTC

24 giờ: 2.9411 %   KL: 2 444 529 DOGE

Dogecoin Exchange

DOGE / BTC

Dogecoin Exchange

DOGE / BTC