•  BTC: 2,903.8717  ETH: 6,720.6249  LTC: 3,082.7412  NXT: 285.2400  ISC: 0.0000  USDT: 2,209,740.6152  xEUR: 28,353.5512  USD: 437,346.2658  EUR: 228,066.9468  RUB: 7,438,090.9012
 • Giá cuối cùng
  0.00010277 BTC
  0.82462648 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.0471 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000106 BTC
  0.85054400 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000096 BTC
  0.77030400 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 380 DERO
  28 đơn hàng đã đóng

DERO / BTC

24 giờ: -3.0471 %   KL: 5 380 DERO

Dero Exchange

DERO / BTC

Dero Exchange

DERO / BTC