•  BTC: 1,739.3752  ETH: 6,158.1832  LTC: 1,762.3167  NXT: 505.2509  ISC: 0.0000  USDT: 2,504,745.6691  xEUR: 42,963.6090  USD: 558,174.0957  EUR: 279,710.0381  RUB: 7,485,223.8650
 • Giá cuối cùng
  0.00000016 BTC
  0.00147520 $
 • Thay đổi 24 giờ
  6.6666 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000016 BTC
  0.00147520 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000015 BTC
  0.00138300 $
 • Khối lượng 24 giờ
  14 505 DCTO
  2 đơn hàng đã đóng

DCTO / BTC

24 giờ: 6.6666 %   KL: 14 505 DCTO

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / BTC

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / BTC