•  BTC: 2,911.9243  ETH: 4,682.8578  LTC: 3,691.3620  NXT: 6.1939  ISC: 0.0111  USDT: 2,119,786.3048  xEUR: 28,939.3081  USD: 458,690.1795  EUR: 156,399.4798  RUB: 7,760,628.1380
 • Giá cuối cùng
  0.00000035 BTC
  0.00277515 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.9411 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00285444 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00269586 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 820 927 CLO
  851 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 2.9411 %   KL: 3 820 927 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC