•  BTC: 2,980.4163  ETH: 4,828.0740  LTC: 3,878.6563  NXT: 0.6082  ISC: 1.8377  USDT: 2,066,624.2478  xEUR: 26,454.3868  USD: 452,645.6560  EUR: 105,624.2637  RUB: 7,701,612.0790
 • Giá cuối cùng
  0.00000034 BTC
  0.00271388 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00287352 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00263406 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 159 163 CLO
  1130 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 4 159 163 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC