•  BTC: 3,112.3669  ETH: 3,010.1138  LTC: 1,049.2103  USDT: 1,263,517.4363  USD: 535,512.0945  EUR: 174,885.6480  RUB: 6,586,785.7234  NXT: 443.0711  ISC: 115.9277
 • Giá cuối cùng
  0.00000051 BTC
  0.00285600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -16.3934 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000062 BTC
  0.00347200 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000051 BTC
  0.00285600 $
 • Khối lượng 24 giờ
  29 713 074 CLO
  4071 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -16.3934 %   KL: 29 713 074 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC