•  BTC: 640.0393  ETH: 6,043.5199  LTC: 1,230.1947  NXT: 159.9239  ISC: 0.0000  USDT: 1,774,174.0272  xEUR: 44,635.9990  USD: 583,727.5574  EUR: 275,947.9004  RUB: 7,710,830.4201
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009002 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00036008 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009002 $
 • Khối lượng 24 giờ
  8 025 833 CDM
  45 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 8 025 833 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC