•  BTC: 329.3151  ETH: 5,993.2700  LTC: 1,269.9664  NXT: 176.5064  ISC: 0.0000  USDT: 2,490,960.9849  xEUR: 43,686.5960  USD: 582,881.1281  EUR: 277,053.8561  RUB: 7,685,359.6487
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009154 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00036616 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009154 $
 • Khối lượng 24 giờ
  8 603 529 CDM
  49 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 8 603 529 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC