•  BTC: 3,250.6936  ETH: 4,842.4122  LTC: 1,552.8105  USDT: 1,255,974.6565  USD: 492,973.9898  EUR: 157,380.9909  RUB: 6,372,900.2186  NXT: 604.8873  ISC: 69,277.0314
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.00000003 BTC
  0.00015870 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000003 BTC
  0.00015870 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00010580 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 350 CDM
  4 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 5 350 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC