•  BTC: 1,925.5132  ETH: 6,287.9002  LTC: 1,798.7282  NXT: 660.5378  ISC: 0.0000  USDT: 2,483,336.3378  xEUR: 42,948.0228  USD: 454,046.4347  EUR: 275,077.4180  RUB: 6,521,590.9954
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009055 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 CDM
  0 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC