•  BTC: 536.4860  ETH: 9,178.6607  LTC: 1,150.7709  NXT: 11,603.0954  ISC: 0.0000  USDT: 1,678,671.0859  xEUR: 44,759.9174  USD: 564,856.7961  EUR: 279,145.9400  RUB: 7,530,270.0680
 • Giá cuối cùng
  0.00000026 BTC
  0.00257088 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00336192 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000025 BTC
  0.00247200 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 BZL
  3 đơn hàng đã đóng

BZL / BTC

24 giờ: 4 %   KL: 11 BZL

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC