•  BTC: 333.3973  ETH: 3,105.6176  LTC: 49.4042  NXT: 13,904.5004  ISC: 0.0000  USDT: 484,159.2470  xEUR: 2,260.4034  USD: 211,020.8586  EUR: 164,016.6444  RUB: 691,152.1228
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00010754 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00021508 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00010754 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 484 746 BTCZ
  47 đơn hàng đã đóng

BTCZ / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 2 484 746 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / BTC

BitcoinZ Exchange

BTCZ / BTC