•  BTC: 586.9821  ETH: 5,979.1966  LTC: 1,353.8920  NXT: 245.2077  ISC: 0.0000  USDT: 2,577,257.9531  xEUR: 43,081.0491  USD: 578,544.5473  EUR: 279,254.5584  RUB: 7,630,893.6511
 • Giá cuối cùng
  0.0000022 BTC
  0.02037860 $
 • Thay đổi 24 giờ
  9.4527 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000025 BTC
  0.02315750 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000162 BTC
  0.01500606 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 553 BTCN
  46 đơn hàng đã đóng

BTCN / BTC

24 giờ: 9.4527 %   KL: 3 553 BTCN

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC