•  BTC: 461.7702  ETH: 3,966.8836  LTC: 1,223.3719  NXT: 5,145.4195  ISC: 0.0000  USDT: 2,048,904.3586  xEUR: 32,798.3025  USD: 489,287.6453  EUR: 273,498.2166  RUB: 7,625,784.8925
 • Giá cuối cùng
  0.00000101 BTC
  0.01013600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -13.6752 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000117 BTC
  0.01174170 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000101 BTC
  0.01013600 $
 • Khối lượng 24 giờ
  119 255 BTCN
  73 đơn hàng đã đóng

BTCN / BTC

24 giờ: -13.6752 %   KL: 119 255 BTCN

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC