•  BTC: 1,495.5518  ETH: 6,012.6468  LTC: 1,614.0594  NXT: 504.2960  ISC: 0.0000  USDT: 2,561,537.0276  xEUR: 42,122.8883  USD: 561,550.9629  EUR: 280,282.5159  RUB: 7,484,692.3083
 • Giá cuối cùng
  0.00000036 BTC
  0.00329328 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -25 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000053 BTC
  0.00484844 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00329328 $
 • Khối lượng 24 giờ
  72 040 BTCL
  38 đơn hàng đã đóng

BTCL / BTC

24 giờ: -25 %   KL: 72 040 BTCL

BTCLite Exchange

BTCL / BTC

BTCLite Exchange

BTCL / BTC