•  BTC: 485.0187  ETH: 4,184.7593  LTC: 1,211.9743  NXT: 107.3858  ISC: 0.0000  USDT: 1,545,021.3057  xEUR: 42,217.5915  USD: 554,460.7669  EUR: 180,958.1970  RUB: 4,960,648.4059
 • Giá cuối cùng
  0.00000031 BTC
  0.00322679 $
 • Thay đổi 24 giờ
  24 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000031 BTC
  0.00322679 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000021 BTC
  0.00218589 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 295 BTCL
  5 đơn hàng đã đóng

BTCL / BTC

24 giờ: 24 %   KL: 2 295 BTCL

BTCLite Exchange

BTCL / BTC

BTCLite Exchange

BTCL / BTC