•  BTC: 3,250.6010  ETH: 4,842.4670  LTC: 1,550.5999  USDT: 1,257,141.4582  USD: 493,137.4252  EUR: 157,589.9227  RUB: 6,375,282.2468  NXT: 604.8873  ISC: 69,277.0314
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.00000086 BTC
  0.00454940 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.3707 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000009 BTC
  0.00476100 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000065 BTC
  0.00343850 $
 • Khối lượng 24 giờ
  14 153 BTCL
  9 đơn hàng đã đóng

BTCL / BTC

24 giờ: -3.3707 %   KL: 14 153 BTCL

BTCLite Exchange

BTCL / BTC

BTCLite Exchange

BTCL / BTC