•  BTC: 1,253.8831  ETH: 5,913.7778  LTC: 1,305.4533  NXT: 924.6423  ISC: 270.0570  USDT: 2,447,081.5137  xEUR: 44,638.5495  USD: 570,099.7773  EUR: 282,087.3561  RUB: 7,987,169.2897
 • Giá cuối cùng
  0.0000979 BTC
  1.29521700 $
 • Thay đổi 24 giờ
  10.872 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0001078 BTC
  1.42619400 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000084 BTC
  1.11132000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  248 413 BST
  2044 đơn hàng đã đóng

BST / BTC

24 giờ: 10.872 %   KL: 248 413 BST

BlockStamp Exchange

BST / BTC

BlockStamp Exchange

BST / BTC