•  BTC: 525.9615  ETH: 5,963.2237  LTC: 1,232.3685  NXT: 159.8766  ISC: 0.0000  USDT: 1,877,241.6302  xEUR: 44,542.6810  USD: 585,650.9322  EUR: 276,160.1434  RUB: 7,729,456.6569
 • Giá cuối cùng
  0.00006957 BTC
  0.62995635 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.4688 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00007258 BTC
  0.65721190 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00006844 BTC
  0.61972420 $
 • Khối lượng 24 giờ
  15 302 BBR
  317 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -3.4688 %   KL: 15 302 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC