•  BTC: 402.4470  ETH: 5,960.0752  LTC: 1,279.2661  NXT: 176.7233  ISC: 0.0000  USDT: 2,578,095.2004  xEUR: 43,441.3417  USD: 579,691.7813  EUR: 276,886.1095  RUB: 7,646,341.3938
 • Giá cuối cùng
  0.00006781 BTC
  0.62866651 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.0198 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00007148 BTC
  0.66269108 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00006571 BTC
  0.60919741 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 144 BBR
  317 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -4.0198 %   KL: 16 144 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC