•  BTC: 3,030.5207  ETH: 4,755.8889  LTC: 3,303.0257  NXT: 208.5993  ISC: 554.8001  USDT: 1,980,536.0190  xEUR: 29,551.3103  USD: 470,501.3805  EUR: 172,865.1741  RUB: 7,899,724.7142
 • Giá cuối cùng
  0.00010798 BTC
  0.84602330 $
 • Thay đổi 24 giờ
  6.6469 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00010798 BTC
  0.84602330 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00010125 BTC
  0.79329375 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 127 BBR
  25 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: 6.6469 %   KL: 1 127 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC