•  BTC: 1,374.0655  ETH: 6,900.7368  LTC: 1,587.6036  NXT: 3,120.4838  ISC: 508.0922  USDT: 2,522,090.1448  xEUR: 43,763.0317  USD: 537,562.7499  EUR: 278,027.6784  RUB: 7,180,237.4194
 • Giá cuối cùng
  0.00006199 BTC
  0.57309755 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.9854 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00006846 BTC
  0.63291270 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00006174 BTC
  0.57078630 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 085 BBR
  304 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -8.9854 %   KL: 16 085 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC