•  BTC: 485.2766  ETH: 4,464.1281  LTC: 1,190.0906  NXT: 971.0518  ISC: 4,709.3337  USDT: 1,081,247.7758  xEUR: 33,025.8754  USD: 558,440.8695  EUR: 269,816.0401  RUB: 7,751,117.5084
 • Giá cuối cùng
  0.00004249 BTC
  0.43662384 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.6081 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00004338 BTC
  0.44576941 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00004218 BTC
  0.43343831 $
 • Khối lượng 24 giờ
  36 610 BBR
  344 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -0.6081 %   KL: 36 610 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC