•  BTC: 1,839.5268  ETH: 6,614.7815  LTC: 1,325.8850  NXT: 1,297.5650  ISC: 0.0000  USDT: 2,513,375.1208  xEUR: 41,793.6296  USD: 578,629.3892  EUR: 277,301.2049  RUB: 7,490,998.0248
 • Giá cuối cùng
  0.00007222 BTC
  0.63430826 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.8349 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000074 BTC
  0.64994200 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00007067 BTC
  0.62069461 $
 • Khối lượng 24 giờ
  12 850 BBR
  306 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -1.8349 %   KL: 12 850 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC