•  BTC: 345.7623  ETH: 5,929.6010  LTC: 1,273.6794  NXT: 179.1628  ISC: 0.0000  USDT: 2,245,581.4168  xEUR: 44,125.6234  USD: 581,654.9095  EUR: 276,396.3641  RUB: 7,796,247.3781
 • Giá cuối cùng
  0.00006971 BTC
  0.64070461 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.3584 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00007191 BTC
  0.66092481 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00006844 BTC
  0.62903204 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 494 BBR
  318 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -1.3584 %   KL: 16 494 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC