•  BTC: 3,323.5239  ETH: 3,145.7029  LTC: 1,034.3215  USDT: 1,271,432.7796  USD: 536,020.3390  EUR: 174,830.0631  RUB: 6,524,777.6996  NXT: 375.6174  ISC: 115.9277
 • Giá cuối cùng
  0.00015996 BTC
  0.89049732 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.5279 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00016 BTC
  0.89072000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00015754 BTC
  0.87702518 $
 • Khối lượng 24 giờ
  369 BBR
  24 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: 0.5279 %   KL: 369 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC