•  BTC: 629.2094  ETH: 4,539.8660  LTC: 1,180.6650  NXT: 404.5715  ISC: 0.0000  USDT: 2,239,346.5997  xEUR: 37,141.5272  USD: 565,032.1834  EUR: 275,660.1861  RUB: 7,632,957.2215
 • Giá cuối cùng
  0.00000036 BTC
  0.00364860 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -43.75 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000064 BTC
  0.00648640 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000003 BTC
  0.00304050 $
 • Khối lượng 24 giờ
  521 821 B2G
  98 đơn hàng đã đóng

B2G / BTC

24 giờ: -43.75 %   KL: 521 821 B2G

Bitcoiin Exchange

B2G / BTC

Bitcoiin Exchange

B2G / BTC