•  BTC: 3,263.9676  ETH: 3,127.6219  LTC: 1,241.0276  USDT: 1,284,787.3472  USD: 533,138.3337  EUR: 174,969.6677  RUB: 6,490,463.5649  NXT: 403.0341  ISC: 0.0000
 • Giá cuối cùng
  0.00000084 BTC
  0.00470232 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.5454 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000097 BTC
  0.00543006 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000008 BTC
  0.00447840 $
 • Khối lượng 24 giờ
  281 963 ATH
  87 đơn hàng đã đóng

ATH / BTC

24 giờ: -4.5454 %   KL: 281 963 ATH

Atheios Exchange

ATH / BTC

Atheios Exchange

ATH / BTC