•  BTC: 1,425.9788  ETH: 5,954.4116  LTC: 1,370.0762  NXT: 2,026.9440  ISC: 3,155.1174  USDT: 2,537,921.0725  xEUR: 44,683.8251  USD: 567,925.8116  EUR: 277,011.2544  RUB: 7,771,857.2901
 • Giá cuối cùng
  0.00001072 BTC
  0.12247600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.5454 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001105 BTC
  0.12624625 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000993 BTC
  0.11345025 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 177 428 ARDR
  775 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: -2.5454 %   KL: 3 177 428 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC