•  BTC: 1,059.1169  ETH: 6,024.8768  LTC: 1,327.6689  NXT: 1,195.3147  ISC: 47,419.8440  USDT: 2,452,190.7161  xEUR: 44,116.6927  USD: 565,314.4516  EUR: 281,235.3669  RUB: 7,957,804.3695
 • Giá cuối cùng
  0.00001002 BTC
  0.12932814 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -6.5298 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001094 BTC
  0.14120258 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000936 BTC
  0.12080952 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 275 519 ARDR
  782 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: -6.5298 %   KL: 3 275 519 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC