•  BTC: 2,903.8565  ETH: 6,715.6716  LTC: 3,090.7764  NXT: 285.2400  ISC: 0.0000  USDT: 2,210,348.1475  xEUR: 28,415.7160  USD: 436,921.2138  EUR: 228,106.9901  RUB: 7,439,410.8663
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00008024 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00016048 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00008024 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 001 ARA
  8 đơn hàng đã đóng

ARA / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 3 001 ARA

Aura Exchange

ARA / BTC

Aura Exchange

ARA / BTC