•  BTC: 1,705.9199  ETH: 6,561.3791  LTC: 1,672.9978  NXT: 227.2692  ISC: 0.1159  USDT: 2,506,765.9924  xEUR: 42,954.1125  USD: 330,632.1746  EUR: 271,576.4634  RUB: 5,953,897.2072
 • Giá cuối cùng
  0.00000004 BTC
  0.00036648 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -20 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00045810 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000003 BTC
  0.00027486 $
 • Khối lượng 24 giờ
  15 109 170 AFRO
  27 đơn hàng đã đóng

AFRO / BTC

24 giờ: -20 %   KL: 15 109 170 AFRO

AFRO Exchange

AFRO / BTC

AFRO Exchange

AFRO / BTC