•  BTC: 3,227.5491  ETH: 3,053.7735  LTC: 1,267.0723  USDT: 1,287,034.0366  USD: 540,569.8332  EUR: 174,223.2324  RUB: 6,444,368.9754  NXT: 403.0323  ISC: 0.0000
 • Giá cuối cùng
  0.00000036 BTC
  0.00200268 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.7027 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000004 BTC
  0.00222520 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00189142 $
 • Khối lượng 24 giờ
  443 075 AFRO
  23 đơn hàng đã đóng

AFRO / BTC

24 giờ: -2.7027 %   KL: 443 075 AFRO

AFRO Exchange

AFRO / BTC

AFRO Exchange

AFRO / BTC