•  BTC: 263.4962  ETH: 3,072.6171  LTC: 37.1157  NXT: 13,904.7909  ISC: 0.0000  USDT: 464,287.3289  xEUR: 301.0301  USD: 180,745.8916  EUR: 143,789.5851  RUB: 83,860.9311
 • Giá cuối cùng
  0.00026498 BTC
  2.82332480 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.9848 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00029397 BTC
  3.13220919 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00025333 BTC
  2.69919568 $
 • Khối lượng 24 giờ
  62 483 ADK
  1243 đơn hàng đã đóng

ADK / BTC

24 giờ: 2.9848 %   KL: 62 483 ADK

Aidos Kuneen Exchange

ADK / BTC

Aidos Kuneen Exchange

ADK / BTC