•  BTC: 2,506.4449  LTC: 1,268.6208  NXT: 1,202.4983  USD: 35,615.4743  EUR: 0.0065  JPY: 2,278.3201  USDT: 39,504.7356  ETH: 948.5496  ISC: 730.4203  RUB: 2,077,645.1223
 • Giá cuối cùng
  0.0000038 BTC
  0.01381356 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.3078 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000412 BTC
  0.01497681 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000038 BTC
  0.01381356 $
 • Khối lượng 24 giờ
  10 494 ABS
  104 đơn hàng đã đóng

Absolute Exchange

ABS / BTC

Absolute Exchange

ABS / BTC