•  BTC: 123.5791  LTC: 2192.5575  NXT: 4346.9742  USD: 4.5036  EUR: 521.3447  JPY: 7528.5407  USDT: 29380.6431  ETH: 148.9953  ISC: 31.5498  RUB: 1129.354
New payment gateways already integrated: Advcash, Payeer, Perfect Money.
 • Giá cuối cùng
  0.00000523 BTC
  0.01675428 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.949317 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000054 BTC
  0.01729887 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000469 BTC
  0.01502439 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 281 ABS
  56 đơn hàng đã đóng

Absolute Exchange

ABS / BTC

Absolute Exchange

ABS / BTC