•  BTC: 3,326.6614  ETH: 3,155.1918  LTC: 1,037.0795  USDT: 1,271,544.5092  USD: 535,874.2988  EUR: 174,778.8863  RUB: 6,517,834.6518  NXT: 375.6174  ISC: 115.9277
 • Giá cuối cùng
  0.00000109 BTC
  0.00604732 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.8018 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000111 BTC
  0.00615828 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000106 BTC
  0.00588088 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 211 ABS
  9 đơn hàng đã đóng

ABS / BTC

24 giờ: -1.8018 %   KL: 2 211 ABS

Absolute Exchange

ABS / BTC

Absolute Exchange

ABS / BTC