•  BTC: 544.5468  ETH: 7,479.0422  LTC: 1,425.9522  NXT: 5,299.0020  ISC: 2.5475  USDT: 2,188,205.9315  xEUR: 41,327.8885  USD: 536,701.8920  EUR: 279,020.6797  RUB: 7,666,126.1272
 • Giá cuối cùng
  0.00000032 BTC
  0.00340640 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 ABS
  0 đơn hàng đã đóng

ABS / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 ABS

Absolute Exchange

ABS / BTC

Absolute Exchange

ABS / BTC