•  BTC: 2,982.0181  ETH: 4,835.9775  LTC: 3,876.7631  NXT: 0.6082  ISC: 1.8377  USDT: 2,068,509.9260  xEUR: 26,591.1053  USD: 453,033.0643  EUR: 106,191.1475  RUB: 7,707,094.3551
 • Giá cuối cùng
  0.03207093 BTC
  255.99016326 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.7991 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0324299 BTC
  258.85546180 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03115955 BTC
  248.71552810 $
 • Khối lượng 24 giờ
  35 728 ETH
  7928 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 1.7991 %   KL: 35 728 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC