•  BTC: 562.2476  ETH: 7,795.5229  LTC: 1,510.1495  NXT: 7,685.2465  ISC: 2.5475  USDT: 2,157,597.5799  xEUR: 42,067.7645  USD: 532,235.0766  EUR: 278,818.5289  RUB: 7,665,328.4412
 • Giá cuối cùng
  0.02102995 BTC
  224.15823705 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.0615 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0219936 BTC
  234.42978240 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02092387 BTC
  223.02753033 $
 • Khối lượng 24 giờ
  9 439 ETH
  3276 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -2.0615 %   KL: 9 439 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC