•  BTC: 286.0464  LTC: 1,600.6662  USD: 30.9680  NXT: 640.5123  EUR: 0.0000  JPY: 0.0630  USDT: 90,832.6575  ETH: 270.5177  ISC: 69.6939  RUB: 1,918.5832
 • 最終価格
  0.0000047 BTC
  0.01718309 $
 • 24時間の変動
  -10.6463 %
 • 24時間最高値
  0.0000053 BTC
  0.01937667 $
 • 24時間最安値
  0.00000466 BTC
  0.01703685 $
 • 24時間取引量
  4 366 STAK
  13 注文は締め切られました

Straks Exchange

STAK / BTC

Straks Exchange

STAK / BTC